Bitbot
כל אחד שהרוויח מישהו צריך להפסיד

זה יכול להיות כח של קהילה משותפת.. השוק הוא דיי רחב

אתה צודק כל עוד יש כסך חדש שנכנס

אני לא מדבר על הדפסת טטר ללא ביקורת